Novinky řepky pro rekordní výnosy

Zemědělec v regionu, Pardubický kraj, červen 2018

Společnost Agrofinal, která zastupuje francouzskou osivářskou firmu Euralis, uvedla na český trh novou odrůdovou skladbu ozimé řepky. Hybridní novinka ES Imperio je produktem nejnovějšího šlechtění ozimé řepky a doplňuji ji liniové odrůdy ES Mambo a ES Valegro.

ES Imperio -  špičkový hybrid s vysokým výnosem

Středně raná hybridní odrůda s vysokou výkonností do teplejších i chladnějších oblastí pěstování ozimé řepky. Rostliny jsou středního vzrůstu se silnou větvící schopností, po zasetí  mají rychlý počáteční růst a vynikající přezimování. Na jaře mají středně rychlý start do vegetace, výbornou odolnost poléhání a před sklizní porost rovnoměrně dozrávají. Hybrid ES Imperio velmi dobře snáší sucho ve všech fázích vegetace. Hybrid disponuje vysokým a stabilním výnosem semen ve všech oblastech a překonává naprostou většinu hybridů, které jsou v ČR pěstovány na běžných plochách. Vyniká vysokým výnosem oleje a velmi dobrou odolností proti všem houbovým chorobám. Hybrid je vhodný pro pěstování při vyšší intenzitě. Výsev je doporučován do 45 až 50 semen na 1m2 v agrotechnickém termínu, snese i setí na konci agrotechnické lhůty. Jedná se o velmi žádanou a pěstovanou odrůdu v sousedních evropských zemích, hlavně v Německu, Polsku a na Slovensku.

První registrace tohoto hybridu proběhla ve Francii v roce 2015, zaregistrován je od roku 2016 také v Polsku a na Slovensku. Po třech letech registračních zkoušek na ÚKZÚZ byl v roce 2018 zaregistrován v ČR. Ve všech letech zkoušení dosáhl vysokého výnosu: v roce 2015 to bylo 6,73 t/ha (117 %), v roce 2016 5,41 t/ha (108 %) a v roce 2017 5,01 t/ha (105 %). Vysokou výkonnost potvrdil v pokusech SPZO na Slovensku. V roce 2016 se umístil třetím místě s výnosem 5,25t/ha s malým odstupem oproti vítěznému hybridu, který dal výnos 5,27 t/ha. V roce 2017 obsadil svým výnosem 4,89 t/ha druhé místo. Hybrid byl také zařazen pro roky 2017 i 2018 do skupiny doporučených odrůd Preol Ideál.  Hybrid ES Imperio byl zařazen do pokusů SPZO 2017/2018 v ČR.

ES Mambo – výnosná a odolná linie

Středně raná až středně pozdní odrůda s vynikající výkonností v teplejších oblastech pěstování řepky a při běžném termínu setí i v chladnější oblasti pěstování. Rostliny jsou nižšího vzrůstu, se silným bočním větvením. Na podzim mají středně rychlý počáteční růst a velmi dobré přezimování. Na jaře mají pozvolný start do vegetace, výbornou odolnost proti poléhání a před sklizní jsou vynikající v rovnoměrnosti dozrávání porostu. Na liniovou odrůdu má vysoký a stabilní výnos semen, dokáže konkurovat nejlepším hybridům.

Odrůda ES Mambo velmi dobře snáší sucho a je odolná proti všem houbovým chorobám. Odrůda vyniká kvalitativními parametry, obsah glukosinolátů v semeni je velmi nízký. Výsev je doporučován do 65 semen na 1m2 v agrotechnickém termínu a po dobrém zpracování půdy. Jedná se o nastupující odrůdu v Evropské Unii. První registrace této odrůdy byla ve Francii a v Anglii v roce 2014.

ES Valegro – plastická a kvalitní linie

Středně pozdní liniová odrůda s vysokou výkonností v teplejších oblastech pěstování řepky. Rostlina je nižší až středně vysoká, po zasetí má středně rychlý počáteční růst a velmi dobře přezimuje. Na jaře má pozvolný nástup do vegetace. Snáší velmi dobře přísušky během vegetace. Odrůda vyniká vysokým obsahem oleje v semeni (graf 1) a velmi dobrou odolností proti všem houbovým chorobám. Doporučujeme tuto odrůdu pěstovat při střední až vyšší intenzitě. Výsev je doporučován do 65 semen na 1m2 v agrotechnickém termínu. Odrůda je kromě Polska a Slovenska zaregistrovaná od roku 2016 v České republice a je zařazena do Seznamu doporučených odrůd.

Závěr

ES Imperio je hybridem pro intenzivní pěstování, který díky své plasticitě a výbornému zdravotnímu stavu uspěje i v horších půdně-klimatických regionech. Liniové odrůdy ES Mambo a ES Valegro nabízejí pěstitelům velmi vysokou kvalitu semen a využití při střední a vyšší intenzitě pěstování.

Graf 1
Olejnatost semen (% v sušině), maloparcelkové pokusy ČZU Praha 2016/17,

Ing. Otto Šrůta
Agrofinal spol. s r. o.