Dobyvatel českých i evropských polí

Zemědělec č. 24, 11. 6. 2018

Firma Agrofinal spol. s r. o. nabízí tradičně vedle výnosných hybridů také širokou nabídku liniových odrůd řepky, které se výkonem a svou vitalitou vyrovnávají hybridům. Velmi zajímavé ES Imperio je hybridní odrůda s výbornými výsledky u nás i v dalších evropských zemích, která byla na začátku letošního roku v ČR zaregistrována. V liniích má velmi dobré výsledky odrůda ES Mambo se špičkovou olejnatostí semen.

ES Imperio, výkonný a zdravý hybrid

Středně rané ES Imperio kombinuje vysoké výnosy, výborný zdravotní stav s vysokou plasticitou a adaptabilitou na horší podmínky pěstování. Patří do skupiny hybridů nové generace od firmy Euralis, která šlechtění zaměřila na odrůdy výkonné, zdravé a vhodné pro využití i v sušších oblastech pěstování.
Hybrid byl zaregistrován v roce 2015 ve Francii a následně v roce 2016 dosáhl výborných výsledků v registračních zkouškách a byl zaregistrován na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. V ČR prošel registračním řízením v letech 2015 až 2017 a byl díky nadprůměrným výsledkům zaregistrován v lednu 2018.

Hybrid má středně vysoké rostliny s velmi dobrým větvením a vysokou odolností vůči poléhání. Podzimní vývoj bývá rychlý a rostliny jdou do zimy s velmi dobře vyvinutými kořeny. Přezimování je bez problémů a po rychlém jarním startu následuje rané kvetení. Předností je vysoká odolnost proti praskání šešulí před sklizní. Zdravotní stav je na vysoké úrovni, hybrid má velmi dobrou odolnost vůči všem hlavním chorobám. Jedná se především o zvýšenou odolnost vůči fomovému černání stonku (kombinace kvantitativní rezistence a přítomnosti genů RLM 3 a RLM 7) a alternariové skvrnitosti řepky.

ES Imperio je moderní hybrid pro intenzivní způsob pěstování, tolerantní k různým typům půd, úspěšný v chladnějších i teplejších oblastech pěstování. Jeho výsledky nejen u nás, ale také v sousedních zemích, potvrzují jeho plasticitu a velmi dobré využití i v oblastech s přísuškem. Má středně vysoký obsah oleje a pěstitelé jistě ocení jeho vysokou HTS. Je vhodný pro běžné i pozdní termíny setí.

Konkurenceschopný hybrid

ES Imperio díky svým výsledkům obhájilo i pro letošní rok své zařazení do skupiny doporučených odrůd Preol Ideal. Na Slovensku bylo hybrid ES Imperio velmi dobře vyhodnocen v pokusech SPZO: při sklizni 2016 obsadil s výnosem 5,25 t/ha třetí místo a v roce 2017 dosáhl druhého nejlepšího výnosu ze všech sledovaných odrůd (4,89 t/ha). V Polsku byly jeho výsledky v pokusech COBORU v letech 2014 až 2016 výborné, dosáhl průměrného výnosu 5,34 t/ha (116 %). V sousedním Německu potvrdil svou vysokou výkonnost a stabilitu výnosů v pokusech při sklizni 2017, kdy se svými výnosy řadil do první desítky hodnocených odrůd.

ES Mambo, linie do každých podmínek

Středně raná až středně pozdní liniová odrůda ES Mambo byla zaregistrována v roce 2014 ve Francii. Jedná se o plastickou odrůdu s výbornou kvalitou semen: má vysoký obsah oleje, střední až vyšší HTS a velmi nízký obsah glukosinolátů.

Nižší rostliny nemají sklon k poléhání, podzimní vývoj je středně rychlý a rostliny velmi dobře přezimují. Je to zdravá a vitální linie s dobrou odolností ke všem hlavním chorobám, zejména k verticiliovému vadnutí, alternariové skvrnitosti a fomovému černání stonku.

Odrůda je vhodná pro všechny typy půd a pro pěstování ve všech výrobních oblastech, uspěje v teplejších lokalitách s možností přísušků i v oblastech chladnějších. Dosahuje stabilně vysokých výnosů i v letech s horším průběhem počasí. Svůj výnosový potenciál nejlépe využije při vyšší intenzitě pěstování. Doporučený termín setí je časný a běžný.

Závěr

ES Imperio je výnosově silný hybrid, zdravý a plastický. ES Mambo doplňuje nabídku o liniovou odrůdu do horších podmínek pěstování a s vysokými výnosy oleje. Jsou to řepky, které podávají stabilní a výborné výsledky i v horších podmínkách či letech pěstování.

Milan Spurný
Agrofinal spol. s r.o.